Mage rumpe lår

Definisjonen til mobilitetstrening er: «All trening med spesifikt formål om å øke mobiliteten i et ledd og kjeder av ledd.» Mobilitet blir delt inn i to grupper, statisk og dynamisk. Mobilitet, eller dynamisk mobilitet, er definert som evnen til å bruke et bevegelsesutslag i forbindelse med fysisk aktivitet og kontroll og det er det vi jobber med på disse timene.

Med enkle tester finner vi ut av enhver sitt behov og begrensninger og vi tilpasser øvelsene etter dette. Vi går gjennom hele kroppen fra tå til topp, to ganger per semester med fokus på et ledd i to eller tre uker på rad.

Har man et spesifikt mål om å øke bevegelighetsutslaget, må man bare gjøre mobilitetstrening ofte nok, og som med all trening er to til tre ganger i uka optimalt. Hvis du ikke kan være med på alle timene i uken så får du i tillegg lært deg øvelser som du kan gjøre på egenhånd selv.