Medlemsvilkår

Kontraktsvilkår, Gym Pluss – gjelder fra og med 1. februar 2017

1. REGLER 
Medlemskapet på Gym+ er personlig og kan kun brukes av deg. Aldersgrense 16 år, personer under 18 år må ha personlig oppmøte av foresatte. All trening på Gym+ skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for egne eiendeler. Du forbinder deg til å følge våre trivselsregler. Det er ikke lov å nyte alkohol/rusmidler, eller oppholde seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler. Som medlem på Gym+ aksepterer du at vi lagrer din besøksstatistikk utover 90 dager og videoovervåking i 7 dager. Gym+ vil uten forvarsel kunne si opp avtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene.

2. INNMELDING/BETALING
På innmeldingsdagen blir du belastet adm. gebyr og treningsavgift for resterende dager av inneværende måned og påfølgende måned. Alle medlemmer er selv ansvarlig for å opprette og følge opp at avtalegiro blir bekreftet fra bank. Personer under 18 år må ha foresatt som sponsor. Alle medlemmer som ikke har en godkjent avtalegiroavtale vil få papirfaktura med fakturagebyr om 60kr. Ved utestående betaling vil du motta betalingspåminnelser, samt en varsel om automatisk oppsigelse av ditt medlemskap. Hvis betalingen uteblir, vil Gym+ kunne si opp medlemskapet uten varsel. Utestående beløp vil bli sendt til inkasso.

3. PRISJUSTERING
Studenter må ved hvert nytt semester vise gyldig studentbevis ved forespørsel fra Gym+ og vi kan oppdatere medlemskapet til «ordinært» dersom dette ikke gjøres innen tidsfristen. Gym+ forbeholder seg retten til å indeksregulere prisene i henhold til KPI med inntil 3% hvert år uten forutgående varsel. Ved andre prisendringer vil Gym+ gi 60 dagers varsel på e-post/sms, slik at du kan melde deg ut om du ikke aksepterer prisøkningen.

4. FRYSING
Du kan fryse medlemskapet ditt i 2 valgfrie måneder pr. år, og det koster kr. 0,- pr. fryste måned og armbåndet vil være sperret i perioden. Frys av medlemskap er kun mulig for medlemskap med avtalegiro. Frist for å melde ifra om frys av medlemskap er den 15. i måneden før ønsket fryseperiode. Et medlemskap kan ikke avsluttes i fryst periode. Frysning skal gjøres på «Min Side», se punkt 6.

 

5. OPPSIGELSE
Ved oppsigelse av løpende medlemskap løper medlemskapet og betalingen ut påfølgende måned. Oppsigelse skal være skriftlig og gjøres ved oppmøte, per post eller e-post. Kansellering av avtalegiro er ikke en gyldig oppsigelse.

6. MIN SIDE
Som medlem er du selv ansvarlig for å holde din medlemskapsprofil oppdatert. Gym+ fraskriver seg ethvert problem som måtte skyldes ukorrekt postadresse, kontoinfo, e-post, KID og/eller tlf. Alle medlemmer vil få en oversikt av sin egen betalingshistorikk på sine medlemssider samt mulighet til å endre kontaktinformasjon. Gå inn på «minside.gympluss.no». Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til post@gympluss.no eller betjeningen.

7. ANTIDOPING/RENT SENTER
Vi tolerer ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder!

Gym+ har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Som medlem av Gym+ tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Gym+ rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning i tillegg til politianmeldelse. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste på www.rentsenter.no. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg kan bli innkalt til en samtale der jeg får forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Gym+ har anledning til å heve treningsavtalen.